top of page

Wij-S is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille

download.png

Advies met steun van de Vlaamse Overheid

Wij-S is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener en biedt advies aan via de Kmo-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo's kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van dit advies te verkleinen.

Enerzijds is deze erkenning een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten, anderzijds kan je met de Kmo-portefeuille als klant van Wij-S tot 30% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 € subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

Gesubsidieerde dienstverlening

De Vlaamse Overheid wenst de ondernemer te stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven en die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidig of toekomstig functioneren van de onderneming. 

Advies in de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van jouw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

  1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.

  2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Praktisch vertrekken we vanuit een concrete probleemstelling en zorgen we ervoor dat u beslissingen kan nemen op basis van een analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan.

Noot: Advies over gewone bedrijfsuitgaven en wettelijk verplichte adviezen komen niet in aanmerking.

 

Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt :

  • Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen Wij-S en de opdrachtgever

  • Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening (wij zijn erkend onder de naam Adviesbureau Kompas met erkenningsnummer DV.A239959 )

  • Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag

  • De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag

  • Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de Kmo-portefeuille

Op de website van het agentschap innoveren en ondernemen vind je alle informatie over de KMO-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Contacteer ons voor een afspraak om te kijken hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Opgelet, om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, accepteren wij enkel dossiers wanneer we hiervoor binnen onze planning voldoende tijd kunnen vrijmaken en waarin we inhoudelijk een meerwaarde kunnen betekenen. Alvast bedankt voor uw begrip.

bottom of page